Aktualności
Silos zbożowy
Nowe produkty w naszej ofercie: silosy zbożowe typu SZP i SZLW. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem silosów (pdf)
Dokument dostępny jest w plikach do pobrania.

Suszarnia do drewna SK

Hamech > Suszarnie i parzelnie do drewna > Suszarnia do drewna SK
Ostatnia aktualizacja dn
Suszarnia do drewna SK
Suszarnia do drewna SK

Suszarnie typu SK są suszarniami komorowymi wolnostojącymi o konstrukcji modułowej umożliwiającej budowę komór w układzie szeregowym. Konstrukcja modułowa i duża elastyczność producenta umożliwia dostosowanie wielkości komór do indywidualnych potrzeb klienta. Przeznaczone są do suszenia tarcicy i półfabrykatów z drewna iglastego i liściastego do 8% wilgotności końcowej. Wykonane są w wersji standardowej z temperaturą suszenia do 95°C i wersji do prowadzenia niskotemperaturowych procesów suszenia tzw. wersja „buk na biało” –umożliwiająca podczas suszenia zachowanie naturalnej barwy drewna bukowego.

Główne zespoły suszarni

Komory budowane są na bazie materiałów aluminiowych i kwasoodpornych. Konstrukcją nośną jest szkielet utworzony ze słupów i kratownic.

Dlaczego suszarnia Z.M. Hamech?

 • sprawdzona konstrukcja, kilkaset komór SK pracujących w kraju i poza granicami m.in. Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś
 • izolacja na bazie pianki poliuretanowej pozwala na znaczne oszczędności energii, zwiększa stabilność procesu suszenia i umożliwia suszenie w niskich temperaturach otoczenia
 • certyfikat GOST-R potwierdzający zgodność produktu z wymogami określonymi przez standardy Federacji Rosyjskiej
 • możliwość prowadzenia obróbki fitosanitarnej
 • możliwość suszenia różnych gatunków materiałów, o różnym kształcie, także drewno kominkowe, palety transportowe
 • w pełni automatyczny proces suszenia drewna na podstawie sprawdzonych algorytmów
 • w standardzie poza kompletną suszarnią z automatyką również zespół pompowo-rozdzielczy, kolektor układu nawilżającego oraz rurarz łączący (do 3m odległości sterowni od suszarni)
 • dzięki budowie kasetowej łatwość montażu, demontażu i odsprzedaży na rynku wtórnym
 • w standardzie stabilny, hydrauliczny, prowadzony na dwóch szynach mechanizm podnoszenia drzwi, jednoosobowa obsługa drzwi
 • niska wrażliwość ścian poszycia na uszkodzenia mechaniczne, które zdarzają się podczas załadunku i rozładunku suszarni (poszycia z wełny absorbują wilgoć dostającą się przez uszkodzone poszycie)
 • wysoka efektywność grzejników, ukierunkowany przepływ wody w grzejniku
 • wentylatory własnej konstrukcji i wykonaniu o przebadanych, i zweryfikowanych w praktyce parametrach
 • w przypadku awarii automatyki możliwość prowadzenia procesu suszenia w trybie ręcznym
 • modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy w przyszłości
 • wyposażenie i gwarancja od jednego producenta, produkujemy także urządzenia grzewcze, zbiorniki, wybieraki i przenośniki trocin, wyposażenie technologiczne kotłowni i instalację odprowadzenia spalin
 • wsparcie inżynierów działu technicznego Z.M. Hamech
 
 

Obudowa wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjności, o współczynniku przewodzenia l =0,024 W/m ° K (typoszereg SK) lub w wersji tańszej z wykorzystaniem wełny szklanej jako materiału izolacyjnego (typoszereg SKW).

Zespół wentylacyjny tworzą kratownice z wentylatorami osiowymi rewersyjnymi, z silnikami o mocy 3,3kW każdy, przystosowanymi do pracy w temperaturze do 100°C i wilgotności 100%. Zespół wentylacyjny umieszczony jest między dachem a stropem pozornym.

Instalację grzejną stanowią grzejniki wykonane z rur bimetalowych o dużej efektywności energetycznej, rury zasilające, zespół sterowania składający się z pompy, zaworu trójdrogowego, filtra i zaworów odcinających.

Instalacja nawilżająca składa się z rozpylaczy płaskostrumiennych, zespołu filtrowo-zasilającego, zespołu sterującego z zaworem elektromagnetycznym. Wykonana jest z materiałów miedzianych i pochodnych.

Strop pozorny oddziela przestrzeń załadunkową od zespołu wentylacyjnego wykonany jest z trapezowanych blach aluminiowych.

Zespół kominków nawiewno wywiewnych składa się z kominków umieszczonych w przedniej i tylnej ścianie komory. Sterownie przesłonami kominków odbywa się siłownikami obrotowymi sterowanymi przez sterownik. W wersji „buk na biało” umieszczane są dodatkowe kominki z wentylatorami wyciągowymi dla intensywniejszego wentylowania komory.

Drzwi załadowcze są typu płytowego i przesuwanego. Zamykane są przy pomocy zatrzasków. Do osadzania drzwi służy mechanizm przesuwu z ręczną pompą hydrauliczną służącą do podnoszenia drzwi. Mechanizm przesuwu wykorzystywany może być do kilku komór budowanych w układzie szeregowym. Możliwe jest wykonanie drzwi typu skrzydłowego.

Drzwi rewizyjne służą do doraźnej inspekcji tylnej części komory podczas procesu suszenia.

Układ zabezpieczenia sztapla służy do zabezpieczania stosu suszonego drewna przed niekontrolowanym przemieszczeniem się i składa się z słupów oporowych w tylnej części komory oraz pasów zabezpieczających w przedniej części komory.

Automatyka sterująca składa się z instalacji zasilającej i mikroprocesorowego sterownika MSSD-02 lub MSSD-03 . Sterowanie procesem suszenia drewna odbywa się w oparciu o 4 lub 8-punktowy pomiar wilgotności drewna, psychrometryczny pomiar wilgotności powietrza, 2-punktowy pomiar temperatury, pomiar temperatury zasilania. Możliwe jest rozszerzenie funkcji sterowników o przeprowadzenie i zarejestrowanie tzw. obróbki cieplnej –HT niezbędnej w ochronie fitosanitarnej, szczególnie opakowań. Sterowniki umożliwiają prowadzenie procesu suszenia w następujących trybach:

 • ręczny - sterowanie ręczne umożliwia ustawianie wszystkich parametrów w procesie suszenia.
 • automatyczny - wg programu zadanego w funkcji wilgotności drewna.
 • automatyczny - wg programu własnego w funkcji wilgotności drewna.
 • automatyczny - wg własnego programu czasowego polegającego na ustawianiu czasu dla poszczególnych faz suszenia.
 • półautomatyczny - stałowartościowy, polegający na ustawianiu parametrów atmosfery w suszarni i zmienianiu ich w zależności od potrzeb.

Praca automatyczna polega na wybraniu jednego z kilkuset programów. Musi być poprzedzona wybraniem gatunku drewna, grubości drewna, tempa suszenia, wilgotności końcowej oraz parametrów pomocniczych. Parametry procesu suszenia są rejestrowane w pamięci sterownika i mogą być przedstawione w formie wydruku na drukarce będącej standardowym wyposażeniem. Opcjonalnie sterownik może być podłączony do komputerowego systemu nadzoru suszarni drewna - KSD , bazującego na komputerze PC, umożliwiającego kontrolę i modyfikację pracy wielu komór.

FILM -BUDOWA SUSZARNI SK-78

Animacja komputerowa

Nagranie video

 

BUDOWA SUSZARNI

Suszarnia komorowa do drewna SK - budowa

Galeria zdjęć suszarni do drewna typu SK i SKW

pokaż więcej »

Dane techniczne suszarni do drewna typu SK i SKW

Suszarnia SK - wymiary

UWAGA: Rysunek obrazuje jedynie miejsce zaczepienia i oznaczenia poszczególnych wymiarów. Schemat nie odwzorowuje rzeczywistych wymiarów, rozwiązań układu grzewczego i wentylacyjnego poszczególnych typów komór

Dane techniczne suszarń SK w postaci tabelarycznej:


Dane techniczne suszarń SKW (izolacja na bazie wełny szklanej) w postaci tabelarycznej: